Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2022
Nhan đề: Một số phong tục, văn hóa ứng xử trong ngày Tết
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Phong tục tết
Văn hóa ứng xử
Ngày tết
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2022
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.Mot so phong tuc van hoa ung xu ngay tet.pdf4,09 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.