Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/203
Nhan đề: Chương III: Mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục
Tác giả: Thùy Dung, Nguyễn Phan Thị
Từ khoá: Gia đình
Nhà trường
Giáo dục gia đình
Giáo dục trẻ
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/203
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phan Thi Thuy Dung.pdf7,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.