Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2030
Nhan đề: Cải tiến phương pháp dạy học vần cho học sinh lớp một dân tộc Khmer huyện Tri Tôn
Tác giả: Thủy, Phan Thái Bích
Từ khoá: Phương pháp dạy học
Học vần
Học sinh
Lớp 1
Dân tộc khmer
Tri tôn
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: Số 44
Tóm tắt: Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011
Mô tả: Thông tin khoa học số 044
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2030
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.cai tien PP DH van cho HS lop 1 dan toc khmer huyen tri ton.pdf6,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.