Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2147
Nhan đề: 20-11, đọc thơ và cảm nhận về hình ảnh người giáo viên nhân dân
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Ngày nhà giáo việt nam
Giáo viên
Thơ về nhà giáo
Năm xuất bản: Nov-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2147
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.20-11 doc tho va cam nhan ve hinh anh nguoi giao vien nhan dan.pdf6,45 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.