Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2266
Nhan đề: Trương Thị Thanh Hiền và tập truyện Ngôi sao xanh
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Văn học
Tập truyện
Văn học việt nam
Năm xuất bản: Sep-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 52
Mô tả: Thông tin khoa học số 052
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2266
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. Truong thi thanh hien va tap truyen ngoi sao xanh.pdf17,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.