Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2313
Nhan đề: Tổng quan văn học Việt Nam
Tác giả: Đoan, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Văn học việt nam
Văn học dân gian
Văn học viết
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2313
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Doan.pdf3,92 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.