Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2591
Nhan đề: Phân lập vi khuẩn Lactobacillus thuần từ tự nhiên để sản xuất măng tre lên men chua
Tác giả: Chương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Vi khuẩn
Măng tre
Lactobacillus
Lên men lactic
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Giảng viên khoa NN-TNNT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2591
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong.pdf17,24 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.