Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5866
Nhan đề: Đào tạo ngành Việt Nam học tại khoa Văn hóa Nghệ thuật, ĐH An Giang – thực trạng và định hướng phát triển
Tác giả: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Từ khoá: Sinh viên
Việt Nam học
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5866
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. DT nganh VNH tai khoa VHNT DHAG thuc trang va dinh huong phat trien.pdf1,78 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.