Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6016
Nhan đề: Chăn nuôi gia cầm: Tài liệu giảng dạy
Tác giả: Tiên, Đào Thị Mỹ
Từ khoá: Gia cầm
Chăn nuôi
Poultry
Livestock
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về: Tầm quan trọng và sự phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm; Nguồn gốc và giống gia cầm; Đặc điểm sinh học của gia cầm; Nội dung đánh giá gia cầm; Ấp trứng gia cầm; Chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi gia cầm; Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gia cầm; Kỹ thuật nuôi gia cầm; Giới thiệu một số bệnh thường gặp và qui trình phòng ngừa bệnh trên gia cầm
Mô tả: Tài liệu giảng dạy được thẩm định
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6016
Appears in Collections:GT - Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Thi My Tien.pdf10,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.