Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7180
Nhan đề: Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền
Tác giả: Hiền, Nguyễn Thị
Từ khoá: Nguyên lý công nghệ lên men
Kỹ thuật lên men công nghiệp
Công nghệ lên men
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7180
Appears in Collections:Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-san-xuat-mi-chinh-va-cac-san-pham-len-men-co-truyen.pdf59,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.