Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8070
Nhan đề: Kỹ thuật trồng - Chăm sóc - Thu hoạch cà phê vối bền vững ở Việt Nam
Tác giả: Thông, Phan Huy
Khởi, Trần Văn
Từ khoá: Việt Nam
Cà phê
Chăm sóc
Thu hoạch
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ Nông Nghiệp PTNT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8070
Appears in Collections:Khoa học cây trồng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky thuat trong-Cham soc-Thu hoach ca phe Voi ben vung o VN.pdf6,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.