Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8489
Nhan đề: Nghệ thuật trần thuật trong tập truyện “Dòng sông không trôi” của Lê Quang Trạng
Tác giả: Nghĩa, Trần Văn
Từ khoá: Nghiên cứu văn học
Truyện ngắn
Trần thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: Những vấn đề lý luận về nghệ thuật trần thuật trong các phẩm tự sự nói chung; Chủ thể trần thuật trong tập truyện ngắn "Dòng sông không trôi' ; Giọng điệu và ngôn ngữ trần thuật trong tập truyện truyện ngắn" dòng sông không trôi"
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ĐH15VN)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8489
Appears in Collections:KLTN - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Tran Van Nghia.pdf717,48 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.