Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8540
Nhan đề: Điểm lại: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam -- Chuyên đề đặc biệt: Cải thiện hiệu suất và công bằng trong chi tiêu công.
Tác giả: Tuan, Dinh Viet
Eckardt, Sebastian
Quyen, Vu Hoang
Others
Từ khoá: Kinh tế
Việt Nam
Hiệu suất
Chi tiêu công
Năm xuất bản: Dec-2017
Tùng thư/Số báo cáo: Ngân hàng Thế giới;pp. 1 - 62
Tóm tắt: Theo nhận định tại báo cáo Điểm lại, một ấn phẩm bán thường niên về tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng dự kiến tăng 6,7% trong năm 2017. Nhìn về trung hạn, tăng trưởng được dự báo sẽ ổn định ở mức khoảng 6,5%, lạm phát dự kiến vẫn ở mức thấp. Báo cáo ghi nhận tình hình tài khóa đang được thắt chặt hơn, dẫn đến bội chi ngân sách giảm xuống và tốc độ tăng nợ công được kiềm chế. Tuy nhiên, cắt giảm đầu tư công - xuống còn 16% tổng chi trong sáu tháng đầu năm 2017 so với 25% trong những năm qua - chưa hẳn đã được cho là bền vững về lâu dài khi Việt Nam vẫn cần đầu tư nhiều cho hạ tầng để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai. Chuyên đề đặc biệt của Điểm lại kỳ này tập trung vào chủ đề cải thiện năng suất và công bằng trong chi tiêu công. Khi nợ công tiến sát hạn mức 65% GDP theo luật định, Chính phủ Việt Nam phải đối mặt với những hạn chế đòi hỏi phải thắt chặt ngân sách trong vài năm tới. Chuyên đề đặc biệt kỳ này nhằm tìm hiểu về những cải cách chi tiêu căn bản ở các dịch vụ công thiết yếu nhằm chỉ ra cơ hội kiềm chế tăng chi thông qua cải thiện năng suất chi tiêu.
Định danh: http://documents.worldbank.org/curated/en/915171513147616299/%C4%90I%E1%BB%82M-L%E1%BA%A0I-C%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-kinh-t%E1%BA%BF-Vi%E1%BB%87t-Nam-Chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-C%E1%BA%A3i-thi%E1%BB%87n-hi%E1%BB%87u-su%E1%BA%A5t-v%C3%A0-c%C3%B4ng-b%E1%BA%B1ng-trong-chi-ti%C3%AAu-c%C3%B4ng
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8540
Appears in Collections:Agriculture and rural development

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam.pdf1,12 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.