Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8677
Nhan đề: Đánh giá thái độ của sinh viên về việc sử dụng thẻ ATM của ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh tại An Giang
Tác giả: Tuấn, Khúc Văn
Từ khoá: Sự hài lòng
Thẻ ATM
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kinh tế đối ngoại
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Nhận dạng các yếu tố tác động đến thái độ, hành vi sử dụng thẻ ATM của NHTMCP Đông Á- chi nhánh tại An Giang nhằm đo lường và đánh giá thái độ của SV khóa 8 khoa KT- QTKD đối với việc sử dụng thẻ ATM của NH Đông Á; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn của SV trong việc sử dụng thẻ ATM của NH Đông Á.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8677
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KD - Khuc Van Tuan.pdf1,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.