English   Tiếng Việt  

Chào mừng bạn đến với Tài nguyên Điện tử
Thư viện Trường Đại học An Giang


Tài nguyên Nội sinh

Bộ sưu tập những tài liệu được tạo ra trong quá trình hoạt động, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Đh An Giang


Bộ sưu tập sách điện tử

Bộ sưu tập những tài liệu số hóa được biếu tặng từ các cá nhân và tổ chức trong ngoài Trường


New research on development issues in Vietnam

Bộ sưu tập những nghiên cứu về kinh tế, xã hội, giáo dục… của Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tếDi tích An Giang

Bộ sưu tập các thông tin mô tả và hình ảnh của 33 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh của tỉnh An Giang


Tuyển tập Thơ Văn Lý - Trần

Bộ sưu tập thông tin tiểu sử và tác phẩm của 161 tác giả thời Lý - Trần


Bộ sưu tập Cá - ĐB Sông Cửu Long

Bộ sưu tập các thông tin mô tả và hình ảnh của trên 250 loài cá vùng Đồng bằng Sông Cửu Long