Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9066
Nhan đề: Bài giảng công nghệ sau thu hoạch và chế biến ngũ cốc
Tác giả: Bình, Hồ Thanh
Từ khoá: Công nghệ sau thu hoạch và chế biến ngũ cốc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9066
Appears in Collections:BG - Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-cong-nghe-sau-thu-hoach-va-che-bien-ngu-coc.pdf247,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.