Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1012
Title: Tìm hiểu quy trình hoàn thành hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Authors: Hường, Dương Thị Cẩm
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Banks and banking
Loans, Personal
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về quy trình hoàn thành hồ sơ, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và môi trường làm việc tại Ngân hàng
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp 18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1012
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC-DUONG THI CAM HUONG-DTC171926.pdf
  Restricted Access
5.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.