Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1012
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình hoàn thành hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Hường, Dương Thị Cẩm
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Banks and banking
Loans, Personal
Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tìm hiểu về quy trình hoàn thành hồ sơ, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và môi trường làm việc tại Ngân hàng
Mô tả: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp 18TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1012
Bộ sưu tập: [TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DH18TC-DUONG THI CAM HUONG-DTC171926.pdf
  Restricted Access
5.07 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.