Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1015
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vietfresh
Authors: Thay, Néang
Keywords: Kế toán
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Accounting
Cost accounting
Private companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vietfresh. Tìm hiểu về Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1015
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT - Neang Thay - DKT171655.pdf
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.