Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1019
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Long Xuyên
Authors: Lộc, Dương Phúc
Keywords: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Long Xuyên; báo cáo kết quả tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp 18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1019
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Phu Loc. DTC171936. 18TC. file.pdf
  Restricted Access
681.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.