Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1021
Title: Tìm hiểu quy trình mở thẻ của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Châu Phú
Authors: Lý, Phan Thị Ngọc
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Thẻ ATM
Banks and banking
Automated tellers
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Châu Phú; báo cáo kết quả tìm hiểu về quy trình mở thẻ thanh toán cho khách hàng cá nhân và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1021
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Ngoc Ly. DNH171729. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
767.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.