Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1022
Title: Tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh An Giang
Authors: Nhi, Phạm Phương
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Banks and banking
Loans, Personal
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh An Giang; báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1022
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Phuong Nhi. DNH172022. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
965.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.