Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1026
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh An Giang
Authors: Giao, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh An Giang; báo cáo kết quả tìm hiểu hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1026
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Giao. DNH171713. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
489.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.