Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1026
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Giao, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh An Giang; báo cáo kết quả tìm hiểu hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được.
Mô tả: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng. Lớp 18NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1026
Bộ sưu tập: [TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thi Ngoc Giao. DNH171713. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
489.84 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.