Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1027
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàngThương mại cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Tân Châu
Authors: Kim, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng thương mại
Banks and banking
Bank loans
Commercial credit
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Tân Châu; báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1027
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi My Kim. DNH171723. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
657.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.