Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1036
Title: Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Vận tải Phạm Trí Nguyễn
Authors: Tiến, Lê Quang
Keywords: Kế toán
Tài sản
Công ty tư nhân
Accounting
Property
Private companies
Tài sản cố định
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty TNHH Vận tải Phạm Trí Nguyễn. Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1036
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LE QUANG TIEN- DKT171668.pdf
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.