Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1037
Title: Tìm hiểu vị trí thực tập sinh Bộ phận Content thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Authors: Hà, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Nhân viên
Thương mại điện tử
Công ty cổ phần
Employees
Electronic commerce
Stock companies
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức Bộ phận Content thương mại điện tử và môi trường làm việc của Công ty
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp DH18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1037
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-NGUYEN THI NGOC HA-DQT171792.pdf
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.