Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1038
Title: Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
Authors: Trình, Lê Thị Diễm
Keywords: Kế toán
Công ty cổ phần
Accounting
Stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Tìm hiểu về kế toán các khoản đầu tư tài chính và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1038
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LE THI DIEM TRINH-DKT171679.pdf
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.