Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1040
Title: Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Xây dựng cầu đường An Giang
Authors: Trang, Lê Thị Thùy
Keywords: Kế toán
Tiền lương
Công ty tư nhân
Accounting
Wages
Private companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty TNHH Xây dựng cầu đường An Giang. Tìm hiểu về kế toán tiền lương và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1040
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LE THI THUY TRANG-DKT172006.pdf
  Restricted Access
827.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.