Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1041
Title: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh An Giang - Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Authors: Nghi, Lê Thị Tịnh
Keywords: Kế toán
Kế toán doanh thu
Kế toán bán hàng
Công ty viễn thông
Accounting
Sales accounting
Telephone companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty cổ phần Viễn thông FPT. Tìm hiểu về kế toán doanh thu bán hàng và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1041
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LE THI TINH NGHI-DKT171624.pdf
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.