Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1042
Title: Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức
Authors: Huỳnh, Nguyễn Thị Như
Keywords: Nhân viên bán hàng
Công ty cổ phần
Sales personnel
Stock companies
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động bán hàng và môi trường làm việc của Công ty
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp DH18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1042
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-NGUYEN THI NHU HUYNH-DQT171805.pdf
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.