Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1043
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Cửu Long
Authors: Khuông, Lê Thị Y
Keywords: Kế toán
Tiền lương
Công ty cổ phần
Accounting
Wages
Stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty cổ phần Giống cây trồng Cửu Long. Tìm hiểu về kế toán tiền lương và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1043
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LE THI Y KHUONG-DKT171600.pdf
  Restricted Access
15.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.