Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1046
Title: Nhân viên phục vụ tại Cụm Khách sạn Đông Xuyên thuộc Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang
Authors: Ngân, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Nhân viên
Công ty cổ phần
Employees
Stock companies
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về vị trí nhân viên phục vụ và môi trường làm việc tại Cụm Khách sạn Đông Xuyên thuộc Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp DH18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1046
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-NGUYEN THI THUY NGAN-DQT171837.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.