Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1047
Title: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM XNK An Hưng Phước
Authors: Phụng, Lư Thái
Keywords: Kế toán
Kế toán doanh thu
Kế toán bán hàng
Công ty tư nhân
Accounting
Sales accounting
Private companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty TNHH TM XNK An Hưng Phước. Tìm hiểu về kế toán bán hàng và môi trường làm việc tại công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1047
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LU THAI PHUNG-DKT171638.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.