Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1049
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Khoa, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Banks and banking
Loans, Personal
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang; báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được
Mô tả: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1049
Bộ sưu tập: [TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thanh Khoa. DNH172019.18NH. file.pdf
  Restricted Access
788.3 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.