Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1050
Title: Tìm hiểu vị trí chăm sóc khách hàng Công ty TNHH TMDV Angimex
Authors: Như, Nguyễn Thị Quỳnh
Keywords: Công ty tư nhân
Nhân viên
Private companies
Employees
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại đơn vị thực tập.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp 18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1050
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-NGUYEN THI QUYNH NHU-DQT171855.pdf
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.