Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1051
Title: Tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Long Xuyên
Authors: Mai, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Banks and banking
Bank loans
Loans, Personal
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại đơn vị thực tập.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp 18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1051
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-NGUYEN THI NGOC MAI-DQT171824 (1).pdf
  Restricted Access
17.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.