Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1052
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang
Authors: Minh, Lê Nguyễn Tuệ
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Banks and banking
Loans, Personal
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh An Giang; báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môii trường làm việc của đơn vị thực tập; nội dung, phương pháp thực hiện công việc và kết quả đạt được
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp 18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1052
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Nguyen Tue Minh. DNH171732. 18NH. file.pdf
  Restricted Access
493.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.