Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1053
Title: Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh - Marketing tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất An Khởi
Authors: Hương, Nguyễn Thị Mai
Keywords: Công ty tư nhân
Nhân viên
Private companies
Employees
Nhân viên kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại đơn vị thực tập.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp 18QT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1053
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-NGUYEN THI MAI HUONG-DQT172258 (1).pdf
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.