Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1178
Title: Phân biệt kế toán thuê tài chính tài sản cố định hữu hình và kế toán thuê hoạt động tài sản cố định hữu hình đối với bên đi thuê
Authors: Kiều, Nguyễn Thúy
Keywords: Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Phân biệt sự giống, khác nhau của thuê tài chính và thuê hoạt động tài sản cố định hữu hình đối với bên đi thuê; tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm của thuê tài chính và thuê hoạt động tài sản cố định hữu hình đối với bên đi thuê; đưa ra kiến nghị cho sự lựa chọn của các doanh nghiệp có nhu cầu thuê tài sản cố định.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1178
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. 10KT - Nguyen Thuy Kieu.pdf
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.