Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1179
Title: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng
Authors: Ních, Néang Srây
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1179
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH_NEANG SRAY NICH_DNH141726.pdf
  Restricted Access
827.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.