Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1183
Title: Quy trình cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh An Giang
Authors: Hồng, Võ Thị Kim
Keywords: Tài chính ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1183
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH_VO THI KIM HONG_DNH142063.pdf
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.