Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1185
Title: Nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tri Tôn - An Giang
Authors: Mai, Đặng Tuyết
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1185
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-DANG TUYET MAI-DNH141713.pdf
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.