Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1187
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Long Xuyên
Authors: Nhi, Đỗ Huỳnh Yến
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Tín dụng tiêu dùng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1187
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-DO HUYNH YEN NHI-DNH141720.pdf
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.