Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1203
Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên TMDV Hiếu Lành
Authors: Bình, Khưu Phước
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTCP hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1203
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHUU PHUOC BINH-DKT069100-DT2KTCP.pdf
  Restricted Access
818.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.