Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1240
Title: Kế toán tiền lương và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc tính lương tại trường tiểu học “B” Mỹ Hội Đông
Authors: Công, Thái Chí
Keywords: Kế toán
Lương
Kế toán tiền lương
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1240
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THAI CHI CONG_DKT069226.pdf
  Restricted Access
641.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.