Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1244
Title: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang
Authors: Ngọc, Huỳnh Thị Anh
Keywords: Tín dụng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Đo lường mức độ quan tâm và xác định thái độ của người tiêu dùng sau khi xem đoạn quảng cáo; tìm hiểu tác động của đoạn quảng cáo đến quyết định mua của người tiêu dùng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1244
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. 10KD - Nguyen Thi Anh Ngoc.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.