Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/12631
Title: PCI 2015 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2015: Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.
Authors: Malesky, Edmund
Tuấn, Đậu Anh
Thạch, Phạm Ngọc
Hà, Lê Thanh
Lan, Nguyễn Ngọc
Hà, Nguyễn Lê
Hằng, Nguyễn Thị Thu
Keywords: PCI 2015
Chỉ số cạnh tranh năng lực
Việt Nam
Điều hành kinh tế
Issue Date: 2015
Series/Report no.: PCI 2015 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2015;pp. 1 - 146
Abstract: Trong suốt 11 năm qua, chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình đưa PCI trở thành tiếng nói đại diện cho nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh Việt Nam, truyền tải trực tiếp và mạnh mẽ tiếng nói này tới các nhà hoạch định chính sách ở cả cấp trung ương và địa phương. Sứ mệnh này, giờ đây, đã vượt xa hơn những kỳ vọng hay hình dung ban đầu của nhóm nghiên cứu. Doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến PCI như là công cụ hỗ trợ quan trọng để quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo các địa phương sử dụng PCI làm thước đo thành công của các chương trình cải cách về điều hành kinh tế, cũng như xác định những kinh nghiệm, bài học thực tiễn tốt từ những nơi khác để áp dụng tại địa phương mình. Các đại biểu dân cử và hiệp hội doanh nghiệp sử dụng PCI để giám sát hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cấp địa phương. Các nhà hoạch định chính sách trung ương tham khảo các chỉ tiêu của PCI làm tiêu chí đánh giá cho nhiều chính sách cải cách kinh tế. Giới nghiên cứu, học giả từ khắp nơi trên thế giới khai thác bộ dữ liệu PCI cho các nghiên cứu, phân tích khoa học của mình. Nhiều phóng viên trích dẫn PCI để minh họa cho các bài báo phân tích, đánh giá các vấn đề tại địa phương. Một số tổ chức phát triển cũng sử dụng PCI để xác định và đánh giá hiệu quả các chương trình hỗ trợ của mình tại Việt Nam. --- Một chỉ báo về sự gia tăng mức độ tin cậy của PCI là số lượng các doanh nghiệp tham gia, phản hồi cuộc điều tra này. Tính cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập, điều tra PCI 2015 thu hút hơn 11.700 lượt tham gia. Loại bỏ những doanh nghiệp sai địa chỉ hoặc không liên lạc được, con số này tương đương với tỉ lệ phản hồi 60%. Sau 11 năm, sự nhiệt tình hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp đối với cuộc khảo sát này là minh chứng cho thấy PCI đang trở thành một công cụ không thể thiếu trong các hoạt động của họ. Sự tin tưởng này đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi, bởi lẽ các phân tích, nghiên cứu trong báo cáo này sẽ không thể duy trì nếu không có sự phản hồi khách quan và thẳng thắn của cộng đồng doanh nghiệp. --- Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay hi vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Hướng tới chương trình chính sách cho năm 2016, nhóm nghiên cứu xác định bốn ưu tiên cho các nhà cải cách Việt Nam, qua việc cung cấp những kết quả nghiên cứu phù hợp để hỗ trợ họ đưa ra các sáng kiến cải cách kinh tế mới nhất. Theo đó, Chương hai của báo cáo trình bày các phân tích chi tiết về cách thức cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm 98% tổng số doanh nghiệp Việt Nam và là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và tạo việc làm trong thời gian tới. Phần đầu Chương ba trình bày nghiên cứu về cách thức tăng cường hiệu ứng lan tỏa của công nghệ và năng suất lao động từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các doanh nghiệp dân doanh trong nước. Phần thứ hai cũng trong Chương ba cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chương trình cải cách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài sắp tới. Nếu trước đây nhiều nỗ lực cải cách tập trung vào việc thu hút đầu tư, thì thời gian tới, cần hướng tới giảm thiểu các rủi ro của môi trường kinh doanh sau khi nhà đầu tư đã lựa chọn Việt Nam. Trong đó, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tới việc tăng cường tính minh bạch, giúp các nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng hơn những tài liệu kế hoạch của các địa phương. Cuối cùng, Chương bốn tiếp tục phản ánh mức độ hiểu biết và kỳ vọng của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, với hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các thay đổi chính sách, pháp luật cần thiết để thực hiện Hiệp định toàn diện này.
URI: http://www.pcivietnam.org/download.php?id=1449&file=http://pcivietnam.org/tailieu/Bao%20cao%20PCI2015_VN.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/12631
Appears in Collections:Economic development

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PCI 2015 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2015.pdf
  Restricted Access
10 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.