Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1276
Title: Kế toán các khoản phải thu - phải trả tại các Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang
Authors: Trọng, Trần Minh
Keywords: Kế toán doanh thu
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 89
Abstract: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang nhằm thấy được sự khác biệt giữa thực tế và lý thuyết; Cũng cố lại lý thuyết về kế toán phải thu, phải trả.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1276
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58. Tran Minh Trong.pdf
  Restricted Access
894.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.