Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1279
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển miền Nam
Authors: Thảo, Nguyễn Thị Thanh Yến
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 63
Abstract: Hiểu được những đặc điểm cơ bản, những nét đặc trưng của doanh nghiệp xây lắp; Tìm hiểu quá trình ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện định khoản; Tìm hiểu phương pháp hạch toán chi phí, phương pháp tính giá thành từ đó rút ra ưu, nhược điểm; Đưa ra nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành tại Công ty, giúp sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiềm năng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1279
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62. Nguyen Thi Thanh Yen Thao.pdf
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.